Lach door de dag

Dame Beukers van Wijnkronieken lijkt nou ook al aan het hallucineren te zijn geslagen. Terwijl ze in Amsterdam het symposium ‘The history of food’ bezocht,  hoorde ze daar, blijkens haar eigen verslag, minstens 9 man door elkaar heen spreken. Haar brein registreerde bovendien het bestaan van een Franse universiteit van Nederlandse afkomst. Naast de belangrijkste symposium-woordvoerders stonden weer anderen, die op hun beurt weer iets geleerds zeiden naast twee Nederlanders, waarnaast dan weer een andere figuur het woord nam. Al die gelijktijdigheid moet een kakafonie aan geluid hebben opgeleverd. Beukers verwoordt het als volgt:

  • Keynote speakers waren Peter Scholliers, hoogleraar Contemporaine Geschiedenis in Brussel en Ken Albala, Professor of History aan the University of the Pacific. DAARNAAST voerden DIVERSE Belgische promovendi en onderzoekers het woord, NAAST twee Nederlandse culinaire auteurs die niet aan een universiteit zijn verbonden EN EEN DOCENT aan een FRANSE UNIVERSITEIT VAN NEDERLANDSE AFKOMST.

 

Toch maar een bijspijkercursus?