De huidige prognoses wijzen op een productiedaling van ongeveer 10%, zowel in Spanje als in Italië, maar de kwaliteit geeft hoop. Nooit waren de weersomstandigheden zo ongunstig en vijandig als dit jaar. De bevinding van het Italian Food Research Centre (CREA) is ondubbelzinnig. Het gebrek aan regen was zeker bevorderlijk voor de gezondheid van de druiven: meeldauw was dit jaar bijna niet aanwezig in Italië, echte meeldauw bleef beperkt tot enkele uitbraken en botrytis trof zelfs de meest gevoelige druivenrassen niet. Maar de droogte en hoge temperaturen die de lente en de zomer kenmerkten, zullen de Italiaanse wijnboeren ervan weerhouden een overvloedige oogst binnen te halen.

 

Lees meer...